nhận chạy mô hình hồi quy

nhận chạy mô hình hồi quy, tất cả các loại mô hình hồi quy tuyến tính đa biến, tuyến tính bội, phân tích nhân tố khám phá EFA, hồi quy binary logistic, mô hình Probit;  mô hình VAR; Quản trị trải nghiệm khách hàng – hay Customer Experience Management (mô hình CEM); phân tích nguyên nhân cốt lõi – Root Cause Analysis (mô hình RCA); Mô hình tác động ngẫu nhiên (REM – Random Effect Model), Mô hình tác động cố định (FEM – Fixed-effects), …

ĐIỂM CAO NHỜ MÔ HÌNH ĐỊNH LƯỢNG

Hiện nay, việc yêu cầu bài luận văn tốt nghiệp đại học, hay tốt nghiệp cao học đi theo hướng nghiên cứu định lượng, hay nghiên cứu ứng dụng thực tế được xem là xu hướng của hầu như tất cả các trường đại học. Do đó, các bài luận tốt nghiệp đi theo hướng nghiên cứu định tính thường điểm không cao như các bài có áp dụng mô hình định lượng.

Đặc biệt là các khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, quản lý kinh tế các hội đồng xét luận văn thường thích các bài có áp dụng mô hình kinh tế lượng. Vì sao? Trước đây, các ngành này sinh viên thường hay viết chay (tức viết định tính), cho nên nếu không áp dụng mô hình hồi quy, hoặc mô hình kinh tế lượng vào thì các nhận định, đánh giá không có độ tin cậy cao. Chỉ cần có mô hình kinh tế lượng vào là bài luận văn của bạn đảm bảo ít nhất đã 7 điểm trở lên rồi. Còn lại điểm cao bao nhiêu nữa là do cách bạn viết lách, cách bạn xử lý mô hình có đúng không, có nhiều biến mới không, và cách bạn bảo vệ trước hội đồng.

NHẬN CHẠY MÔ HÌNH HỒI QUY

Chúng tôi có nhận chạy mô hình hồi quy, tất cả các loại mô hình gồm:

 • Hồi quy tuyến tính đa biến, tuyến tính bội,
 • Phân tích nhân tố khám phá EFA,
 • Hồi quy binary logistic,
 • Mô hình Probit;
 • Mô hình VAR;
 • Mô hình Quản trị trải nghiệm khách hàng – hay Customer Experience Management (mô hình CEM);
 • Mô hình RCA: Phân tích nguyên nhân cốt lõi – Root Cause Analysis;
 • Mô hình tác động ngẫu nhiên (REM – Random Effect Model),
 • Mô hình tác động cố định (FEM – Fixed-effects), ……………

DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN CHẠY MÔ HÌNH HỒI QUY

Ngoài việc chạy mô hình hồi quy, kiểm định theo yêu cầu của quý khách, chúng tôi còn có các dịch vụ:

 • Cung cấp data để chạy mô hình
 • Chỉnh sửa dữ liệu cho phù hợp, đảm bảo ý nghĩa thống kê
 • Hỗ trợ bạn xây dựng các biến phù hợp với mô hình
 • Chạy và giải thích kết quả mô hình
 • Hướng dẫn cách chạy mô hình trên các phần mềm SPSS, EVIEW, STATA, R,…. tại nhà hoặc online
 •  Còn rất nhiều dịch vụ khác tuỳ theo yêu cầu của quý khách để đảm bảo khách sẽ có mô hình hồi quy chất lượng, phù hợp giá cả phải chăng

Bạn gặp những khó khăn nào nêu ở trên thì hãy liên hệngay với Luận văn hayđể được hỗ trợ, đảm bảo:

 • Nhanh chóng
 • Đúng tiến độ
 • Bảo mật danh tính khách hàng
 • Hỗ trợ đến khi bảo vệ xong
 • Hoàn tiền 100% nếu bài không đạt yêu cầu

 

Facebook Comments
Tổng quan
Ngày tương tác
Lượng tương tác
làm được tất cả mô hình hồi quy
Tác giả đánh giá
51star1star1star1star1star
Product Name
nhận chạy mô hình hồi quy
Price
VND 3000000
Product Availability
Available in Stock