Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng internet mua hàng điện tử

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng internet mua hàng điện tử năm 2010 – Luận văn thạc sĩ – Download miễn phí.

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng internet mua hàng điện tử năm 2010

 

Tổng quan

Ngày nay internet không chỉ là mạng truyền thông mà còn là phương tiện toàn cầu cho các giao dịch của người tiêu dùng. Với tốc độ phát triển nhanh chóng trong những năm qua, Intermet đã trở thành phương tiện phổ biến cho truyền thông, dịch vụ và thương mại (Narges Delafrooz và cộng sự, 2010). Internet đã làm thay đổi cách mua hàng truyền thống của mọi người. Người tiêu dùng không còn bị bó buộc về thời gian và địa điểm mà họ có thể mua các sản phẩm và dịch vụ ở bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu (Hasslinger và cộng sự, 2007). Với thế mạnh đó, cùng với sự phát triển internet nhanh chóng ở Việt Nam, người tiêu dùng trong nước đang quen dần với việc mua hàng qua mạng.

Đến cuối năm 2008, đã có 38% website cho phép đặt hàng và 3,5% website có chức năng thanh toán trực tuyến (Bộ Thương mại, 2008). Các mặt hàng được giới thiệu trên website của doanh nghiệp khá đa dạng và phong phú trong đó tỷ lệ website giới thiệu sản phẩm thiết bị điện tử tăng đáng kể so với các năm trước, từ 12,6% năm 2007 lên 17,5% năm 2008. Điều này phản ánh thực tế là đối với mặt hàng điện tử, người tiêu dùng đã quen dần với việc lựa chọn mặt hàng và cửa hàng trực tuyến nên nếu thiếu website sẽ là bất lợi rất lớn đối với các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này (Bộ Thương mại, 2008). Bên cạnh đó, trong những năm qua, tỷ lệ người sử dụng internet cũng đã tăng nhanh chóng. Nếu ở năm 2005 số người sử dụng internet đã là 7,5 triệu người (báo Vietnamnet, 21/07/2005), thì đến tháng 9/2009 đã có 21,62 triệu người sử dụng internet, tăng 100 lần so với năm 2000 (Báo Công An Nhân Dân, 25/09/2009). Các số liệu trên cho thấy, sự phát triển các website bán hàng qua mạng, đặc biệt là hàng điện tử, vẫn chưa tương đồng với sự phát triển

internet ở Việt Nam. Từ đó, một nghiên cứu về lãnh vực mua hàng điện tử qua  mạng là một nhu cầu cần thiết trong việc hổ trợ các doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Mặc dù hiện nay trên thế giới đã xuất hiện nhiều lý thuyết, mô hình nghiên cứu nhằm giải thích các yếu tố tác động đến hành vi và sự chấp nhận của người sử dụng mua hàng qua mạng, nhưng dựa trên cơ sở dữ liệu được tìm kiếm bởi tác giả thì đến nay, trong nước vẫn chưa có nghiên cứu nào giúp trả lời các câu hỏi liên quan đến các yếu tố chính ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ MHĐTQM. Ngoài ra, việc áp dụng một mô hình lý thuyết trên thế giới vào hoàn cảnh của Việt Nam có thể không phù hợp do các điều kiện đặc thù riêng về kinh tế, văn hóa, xã hội. Vì vậy việc nghiên cứu các mô hình hiện đại trên thế giới, dựa trên nền tảng những nghiên cứu trong nước trong thời gian qua, để xây dựng một mô hình phù hợp với điều kiện của Việt Nam đã trở thành vấn đề cấp thiết. Đề tài “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ MHĐTQM” được thực hiện nhằm giải quyết các vấn đề đó.

Download miễn phí

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng internet mua hàng điện tử 2010 ở đây:

[sociallocker id=63]

Tải tài luận văn này miễn phí ngay

[/sociallocker]

Facebook Comments
Tổng quan
Ngày tương tác
Lượng tương tác
Thông tin quá chính xác
Tác giả đánh giá
51star1star1star1star1star
Product Name
Dịch vụ hỗ trợ luận văn
Price
VND 3000000
Product Availability
Available in Store Only
, , , , , , ,