Dữ liệu bảng: chính sách cổ tức công ty

Dữ liệu bảng: chính sách cổ tức công ty, áp dụng mô hình dữ liệu bảng vào phần tích chính sách cổ tức cho công ty sử dụng mô hình pooled ols, fem, rem … để lựa chọn mô hình hợp lý.

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BẢNG

CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÔNG TY

 

Nghiên cứu được tiến hành nhằm mục đích tìm hiểu chính sách cổ tức và các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ chi   trả cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Phương pháp thống kê mô tả và hồi quy đa biến được sử dụng trong phân tích 154 công ty có thời gian niêm yết liên tục trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) từ 2009 – 2013. Kết quả cho thấy tỷ lệ chi trả cổ tức của các công ty có xu hướng giảm trong giai đoạn nghiên cứu. Khả năng sinh lời (ROE) và quy mô của công ty là những chỉ tiêu quan trọng và có ảnh hưởng tích cực đến tỷ lệ chi trả cổ tức của các công ty trên HoSE. Các kết quả này có thể được sử dụng như những chỉ dấu quan trọng giúp nhà đầu tư ra quyết định khi tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán. Mô hình áp dụng Dữ liệu bảng: chính sách cổ tức công ty.

Xác định mô hình phù hợp

Để xác định được mô hình phù hợp sử dụng trong nghiên cứu này, 3 kiểm định được tiến hành:

Kiểm định F (Lựa chọn Pooled OLS hay Fixed Effect Model);

Kiểm  định  Breusch-Pagan  (Lựa   chọn  Pooled OLS hay Random Effect Model);

Kiểm định  Hausman  (Lựa  chọn  Fixed Effect Model hay Random Effect Model).

Download:

Tải về tài liệu áp dụng phân tích bảng để trong chính sách cổ tức công ty

[sociallocker id=63] Tải về tài liệu [/sociallocker]

Xem video hướng dẫn phân tích dữ liệu bảng trên STATA

Facebook Comments
Tổng quan
Ngày tương tác
Lượng tương tác
dữ liệu cổ tức công ty
Tác giả đánh giá
51star1star1star1star1star
Product Name
Dữ liệu bảng: chính sách cổ tức công ty
Price
VND 1000000
Product Availability
Available in Stock
, , , , , , ,