nguyên nhân làm TFP thay đổi

nguyên nhân làm TFP thay đổi, Năng suất các yếu tố tổng hợp, tính toán TFP, Yếu tố đóng góp vào TFP, hồi quy hàm Cobb-Douglas, tỷ lệ đóng góp của TFP

năng suất các yếu tố tổng hợp là gì?

TFP (Total factor Productivity): Có tên gọi là Năng suất các yếu tố tổng hợp. Đây chính là chỉ tiêu phản ánh sự tiến bộ của khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong một một lĩnh vực, ngành kinh tế hoặc cả nền kinh tế.

Chỉ tiêu TFP rất quan trọng trong phân tích kinh tế. Sự biến động TFP được Solow sử dụng đầu tiên nhằm phản ánh sự thay đổi công nghệ và giải thích sự tăng trưởng kinh tế.

Từ đó về sau được các nhà kinh tế sử dụng rộng rãi và trở thành một chỉ tiêu không thể thiếu trong phân tích kinh tế.

Tóm lại, TFP là chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất đem lại do nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, lao động nhờ vào tác động của nhân tố đổi mới công nghệ. TFP phản ánh chất lượng tăng trưởng kinh tế và sự phát triển bền vững của nền kinh tế ở cấp độ quốc gia, cấp độ địa phương và cả cấp độ ngành.

yếu tố đóng góp vào TFP?

Theo các nghiên cứu chỉ ra rằng, có 05 yếu tố chính đóng góp vào tăng TFP, cụ thể gồm (Tăng Văn Khiên, 2005):

  • Chất lượng lao động: trình độ học vấn liên quan đến khả năng tiếp thu, ứng dụng những tiến bộ khoa học và công nghệ; Đào tạo nâng cao kỹ năng, tay nghề của người lao động; Đào tạo chuyển giao công nghệ. Đầu tư vào nguồn nhân lực làm tăng khả năng và năng lực của lực lượng lao động trong việc sản xuất ra các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao là yếu tố rất quan trọng làm TFP tăng.
  • Thay đổi nhu cầu hàng hoá, dịch vụ: tác động tới TFP thông qua việc tăng nhu cầu trong nước và xuất khẩu về sản phẩm, hàng hoá là cơ sở quan trọng để sử dụng tối ưu các nguồn lực.
  • Thay đổi cơ cấu vốn: tăng cường đầu tư công nghệ tiên tiến như công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ hiện đại và tự động hoá. Yếu tố này thể hiện việc đầu tư vốn vào những lĩnh vực có năng suất cao, từ đó sẽ nâng cao hiệu quả của cả nền kinh tế.
  • Thay đổi cơ cấu kinh tế: là việc phân bổ các nguồn lực phát triển kinh tế giữa các ngành và thành phần kinh tế, các nguồn lực sẽ được phân bổ nhiều hơn cho các ngành hoặc thành phần kinh tế có năng suất cao hơn, từ đó đóng góp vào việc làm TFP tăng.
  • Áp dụng tiến bộ kỹ thuật: thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, đổi mới; nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, cải tiến quy trình sản xuất; công nghệ quản lý tiên tiến ( hệ thống, công cụ quản lý tiên tiến…). Yếu tố này bao hàm các hoạt động như đổi mới, nghiên cứu phát triển, thái độ làm việc tích cực, hệ thống quản lý, hệ thống tổ chức… tác động làm nâng cao năng suất.

nguyên nhân làm TFP thay đổi

– Học hỏi thông qua làm việc: Thông qua làm việc, người ta sẽ tích lũy được kinh nghiệm và học được cách sản xuất hiệu quả hơn. điều này sẽ dẫn đến chất lượng lao động sẽ được cải thiện để ứng với số lượng nguồn lực như cũ thì doanh nghiệp có thể tạo ra nhiều sản phẩm hơn hay tạo ra các sản phẩm mới…

– Thay đổi công nghệ: Công nghệ mới là một động lực mạnh mẽ trong bất kể doanh nghiệp hay nền kinh tế nào muốn tăng hiệu suất sử dụng nguồn lực của mình. Khi chúng ta đầu tư vào một qui trình công nghệ cao (với điều kiện qui trình công nghệ này thích hợp với nguồn lực hiện tại) thì với một số lượng lao động tương ứng với công nghệ cũ sẽ thu được số lượng sản phẩm nhiều hơn hay chất lượng sản phẩm cao hơn (điều này lý giải vì sao nhiều doanh nghiệp lại tập trung nhiều vào nghiên cứu và phát triển – R&D để tạo ra các công nghệ mới hơn).

– Phân bố lại nguồn lực: Việc phân bố các nguồn lực một cách hợp lý sẽ làm tăng năng suất biên của nguồn lực được sử dụng mà không cần phải tăng số lượng nhập lượng đầu vào. Ví dụ khu vực nông nghiệp ở đa số các nền kinh tế kém phát triển vốn tập trung nhiều lao động nhưng lại thiếu vốn dẫn đến năng suất của khu vực này thấp. Nếu quá trình phát triển kèm theo đó là sự chuyển dịch mạnh cơ cấu lao động từ khu vực nông nghiệp sang các ngành công nghiệp, dịch vụ thì với cùng nguồn lực năng suất chung của cả nền kinh tế sẽ tăng lên.

– Trình độ quản lý: Khi trình độ quản lý cao hơn, có nghĩa là nguồn lực trong một nền kinh tế sẽ được các nhà quản lý nào phẩn bổ một cách hiệu quả hơn hay những nhà quản lý có thể tập trung nhiều hơn vào R&D cho doanh nghiệp mình nhằm tạo ra hiệu quả tối ưu trong việc sử dụng các nguồn lực.

Khi đã xác định được các nguyên nhân làm TFP thay đổi chúng ta có thể xây dựng hoặc đề xuất các giải pháp để giúp cải thiện sự đóng góp của TFP trong nền kinh tế.

làm thế nào để tính toán TFP?

Bước 1: Chạy mô hình hồi quy cho hàm sản xuất Cobb-Douglas.

Bước 2: Thực hiện các kiểm định cần thiết của hàm hồi quy.

Bước 3: Sử dụng hệ số hồi quy đã ước lượng ở bước 1 để tính toán tỷ lệ đóng góp của TFP.

Hãy liên hệ với LuanVanHay.org để được tư vấn và hỗ trợ.

Hotline: 0888.032.788 (Zalo, Viber)

Email: [email protected]

Facebook Comments
Tổng quan
Ngày tương tác
Lượng tương tác
5 sao nha
Tác giả đánh giá
51star1star1star1star1star
Product Name
Mô hình TFP
Price
VND 3000000
Product Availability
Available in Stock
, , , ,