Báo giá

BẢNG BÁO GIÁ

(Báo giá này áp dụng cho mức độ đại học – thạc sĩ, riêng Nghiên cứu sinh hoặc các dự án thực tế vui lòng liên hệ trực tiếp)

GÓI

CÁC GÓI CHẠY MÔ HÌNH

ĐƠN GIÁ (đồng)

A

Chạy mô hình hồi quy hoặc chạy kiểm định

A1 Chỉ chạy theo dữ liệu của Khách hàng  800.000 – 3.000.000
A2 Nếu phải làm sạch lại dữ liệu + chạy mô hình/kiểm định (1-3 biến)  3.000.000 – 3.500.000
A3 Chỉnh sửa chỉ định biến (không quá 40% biến có ý nghĩa thống kê)  1.000.000/ biến
A4 Chỉnh sử dữ liệu + chạy ra kết quả, giải thích kết quả (từ 1-3 biến)  4.500.000 – 6.000.000

B

Cung cấp dữ liệu

B1 Cung cấp dữ liệu  2.000.000 – 5.000.000
B2 Cung cấp dữ liệu + chạy mô hình  5.000.000 – 7.000.000
B3 Cung cấp dữ liệu + chạy mô hình + giải thích kết quả  6.000.000 – 10.000.000

C

CÁC GÓI VIẾT ĐỀ CƯƠNG

C1 Tư vấn tên đề cương 1.000.000 – 2.000.000
C2 Tư vấn, hướng dẫn chỉnh sửa đề cương 2.000.000 – 8.000.000
C3 Tư vấn cách viết đề cương mới (dạng cầm tay chỉ việc) 5.000.000 – 12.000.000

D

CÁC GÓI DỊCH VỤ HỖ TRỢ BẠN VIẾT LUẬN VĂN

(Hỗ trợ 1 kèm 1)

D1 Chương mở đầu 500.000 – 2.000.000
D2 Chương tổng quan các nghiên cứu trước và vấn đề nghiên cứu 2.000.000 – 5.000.000
D3 Chương tổng quan lý thuyết 3.000.000 – 5.000.000
D4 Chương phương pháp nghiên cứu, xây dựng mô hình nghiên cứu 1.500.000 – 3.000.000
D5 Chương Kết quả nghiên cứu và thảo luận 10.000.000 – 18.000.000
D6 Chương kết luận và kiến nghị 1.000.000 – 4.000.000
D7 Tài liệu tham khảo 500.000 – 1.500.000
D8 Tư vấn viết luận văn đầy đủ 15.000.000 – 28.000.000
D9 Tư vấn chỉnh sửa luận văn (tùy bài, tùy yêu cầu của khách hàng, luận văn có mô hình hay không…)  5.000.000 – 18.000.000

E

CÁC GÓI HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM

E1 Sử dụng phần mềm để chạy mô hình theo dữ liệu của trung tâm 1.500.000 – 2.500.000
E2 Sử dụng phần mềm để chạy mô hình + Dữ liệu của khách hàng 3.000.000 – 5.000.000
E3 Sử dụng phần mềm để chạy mô hình + Sửa dữ liệu của khách hàng (1-3 biến) + Đọc kết quả 5.000.000 – 8.000.000
Lưu ý:
+ Khi hướng dẫn tại nhà thì 2h/1buổi/1mô hình
+ Có hướng dẫn online
F DỊCH VỤ TƯ VẤN BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ QUỐC TẾ  Giá liên hệ