Báo giá

BẢNG BÁO GIÁ

(Báo giá này áp dụng cho mức độ đại học – thạc sĩ, riêng Nghiên cứu sinh hoặc các dự án thực tế vui lòng liên hệ trực tiếp)

GÓI

CÁC GÓI CHẠY MÔ HÌNH

ĐƠN GIÁ (đồng)

A

Chạy mô hình hồi quy hoặc chạy kiểm định

A1 Chỉ chạy theo dữ liệu của Khách hàng  800.000 – 3.000.000
A2 Nếu phải làm sạch lại dữ liệu + chạy mô hình/kiểm định (1-3 biến)  3.000.000 – 3.500.000
A3 Chỉnh sửa chỉ định biến (không quá 40% biến có ý nghĩa thống kê)  1.000.000/ biến
A4 Chỉnh sử dữ liệu + chạy ra kết quả, giải thích kết quả (từ 1-3 biến)  4.500.000 – 6.000.000

B

Cung cấp dữ liệu

B1 Cung cấp dữ liệu  2.000.000 – 5.000.000
B2 Cung cấp dữ liệu + chạy mô hình  5.000.000 – 7.000.000
B3 Cung cấp dữ liệu + chạy mô hình + giải thích kết quả  6.000.000 – 10.000.000

C

CÁC GÓI VIẾT ĐỀ CƯƠNG

C1 Tư vấn tên đề cương 1.000.000 – 2.000.000
C2 Tư vấn, hướng dẫn chỉnh sửa đề cương 2.000.000 – 8.000.000
C3 Tư vấn cách viết đề cương mới (dạng cầm tay chỉ việc) 5.000.000 – 12.000.000

D

CÁC GÓI DỊCH VỤ HỖ TRỢ BẠN VIẾT LUẬN VĂN

(Hỗ trợ 1 kèm 1)

D1 Chương mở đầu 500.000 – 2.000.000
D2 Chương tổng quan các nghiên cứu trước và vấn đề nghiên cứu 2.000.000 – 5.000.000
D3 Chương tổng quan lý thuyết 3.000.000 – 5.000.000
D4 Chương phương pháp nghiên cứu, xây dựng mô hình nghiên cứu 1.500.000 – 3.000.000
D5 Chương Kết quả nghiên cứu và thảo luận 10.000.000 – 18.000.000
D6 Chương kết luận và kiến nghị 1.000.000 – 4.000.000
D7 Tài liệu tham khảo 500.000 – 1.500.000
D8 Tư vấn viết luận văn đầy đủ 15.000.000 – 28.000.000
D9 Tư vấn chỉnh sửa luận văn (tùy bài, tùy yêu cầu của khách hàng, luận văn có mô hình hay không…)  5.000.000 – 18.000.000

E

CÁC GÓI HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM

E1 Sử dụng phần mềm để chạy mô hình theo dữ liệu của trung tâm 1.500.000 – 2.500.000
E2 Sử dụng phần mềm để chạy mô hình + Dữ liệu của khách hàng 3.000.000 – 5.000.000
E3 Sử dụng phần mềm để chạy mô hình + Sửa dữ liệu của khách hàng (1-3 biến) + Đọc kết quả 5.000.000 – 8.000.000
Lưu ý:
+ Khi hướng dẫn tại nhà thì 2h/1buổi/1mô hình
+ Có hướng dẫn online
F DỊCH VỤ TƯ VẤN BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ QUỐC TẾ  Giá liên hệ

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.