Tin tức

Lý thuyết

Xem tất cả

tìm hiểu về thang đo likert

02/06/2022

Tìm hiểu về thang đô Likert; Nhiều loại thang đánh giá khác...

Làm thuê

Xem tất cả

Ưu điểm nghiên cứu định lượng P2: Dễ viết nội dung

18/05/2022

Ưu điểm nghiên cứu định lượng P2 là dễ viết nội dung,...

Luận văn

Xem tất cả

Phân biệt biến gây nhiễu (Confounding variable)

03/06/2022

Phân biệt biến gây nhiễu (Confounding variable) với biến ngoại lai (Extraneous Variables) trong nhiên cứu thống kê khoa học;...

hỗ trợ làm luận văn bao nhiêu tiền ?

29/05/2020

viết luận văn thuê bao nhiêu tiền ? Đây là một câu...

dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu sinh tiến sĩ

30/01/2020

dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu sinh tiến sĩ, hỗ trợ mô...

Hiệu quả kỹ thuật bởi Phân tích biên ngẫu nhiên SFA

07/12/2019

Hiệu quả kỹ thuật bởi Phân tích biên ngẫu nhiên, hướng dẫn...

cần tìm người công bố chung trên scopus

06/11/2019

cần tìm người công bố chung trên scoupus, công bố khoa học...