Tin tức

Lý thuyết

Xem tất cả

Hiệu chỉnh data biến tương tác: Modify variable Interaction DID

31/07/2021

Hiệu chỉnh data biến tương tác, hay còn goi là biến modify...

Làm thuê

Xem tất cả

Phân tích thống kê mô tả

21/06/2020

Phân tích thống kê mô tả, đây là một phân tích chủ...

Luận văn

Xem tất cả

hỗ trợ làm luận văn bao nhiêu tiền ?

29/05/2020

viết luận văn thuê bao nhiêu tiền ? Đây là một câu hỏi không khó để trả lời nhưng vì...

dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu sinh tiến sĩ

30/01/2020

dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu sinh tiến sĩ, hỗ trợ mô...

Hiệu quả kỹ thuật bởi Phân tích biên ngẫu nhiên SFA

07/12/2019

Hiệu quả kỹ thuật bởi Phân tích biên ngẫu nhiên, hướng dẫn...

cần tìm người công bố chung trên scopus

06/11/2019

cần tìm người công bố chung trên scoupus, công bố khoa học...

phân tích sống sót – sống còn – mô hình Sự kiện

17/08/2019

Phân tích sống sót hay còn gọi là phân tích sống còn...