Tin tức

Lý thuyết

Xem tất cả
dumy lsdv 400x245 - hồi quy lsdv Least square dummy variable regression

hồi quy lsdv Least square dummy variable regression

27/12/2019

hồi quy lsdv Least square dummy variable regression, hướng dẫn hồi quy...

Luận văn

Xem tất cả
TE SFA DEA 1024x576 - Hiệu quả kỹ thuật bởi Phân tích biên ngẫu nhiên SFA

Hiệu quả kỹ thuật bởi Phân tích biên ngẫu nhiên SFA

07/12/2019

Hiệu quả kỹ thuật bởi Phân tích biên ngẫu nhiên, hướng dẫn tính hiệu quả phi kỹ thuật trên các...

who 400x245 - cần tìm người công bố chung trên scopus

cần tìm người công bố chung trên scopus

06/11/2019

cần tìm người công bố chung trên scoupus, công bố khoa học...

7789852736 e80568c23a o 400x245 - phân tích sống sót - sống còn - mô hình Sự kiện

phân tích sống sót – sống còn – mô hình Sự kiện

17/08/2019

Phân tích sống sót hay còn gọi là phân tích sống còn...

luanvanhay.org  - chỉnh sửa luận văn data dữ liệu spss stata eveiws r

chỉnh sửa luận văn data dữ liệu spss stata eveiws r

27/03/2019

chỉnh sửa luận văn data dữ liệu spss stata evews r ...chúng...

25821192 cede130e77 o - dịch vụ chỉnh sửa luận văn tốt nghiệp tiểu luận đại học cao học

dịch vụ chỉnh sửa luận văn tốt nghiệp tiểu luận đại học cao học

26/01/2019

dịch vụ chỉnh sửa luận văn tốt nghiệp tiểu luận đại học...