Lý thuyết hành động hợp lý (TRA)

Lý thuyết hành động hợp lý là thuyết kinh tế hiện đại

LÝ THUYẾT HÀNH ĐỘNG HỢP LÝ

Theory of Reasoned Action – TRA

Thuyết hành động hợp lý (Theory of Reasoned Action) được Ajzen và Fishbein xây  dựng từ cuối thập niên 60 của thế kỷ 20 và được hiệu chỉnh mở rộng trong thập niên 70. Theo TRA, yếu tố quan trọng nhất quyết định hành vi của con người là ý định thực hiện hành vi đó. Ý định hành vi (Behavior Intention) là ý muốn thực hiện hành vi cụ thể nào đó. Ý định hành vi bị ảnh hưởng bởi 2 yếu tố: thái độ (Attitude) của một con người về hành vi và chuẩn chủ quan (Subjective Norm) liên quan đến hành vi.

Thuyết hành động hợp lý (Theory of Reasoned Action) được Ajzen và Fishbein, (1975) xây dựng từ cuối thập niên 60 của thế kỷ 20 và được hiệu chỉnh mở rộng trong thập niên 70. Theo TRA, quyết định hành vi là yếu tố quan trọng nhất dự đoán hành vi tiêu dùng. Quyết định hành vi bị ảnh hưởng bởi hai yếu tố: thái độ và ảnh hưởng xã hội. Trong đó:

Thái độ đối với quyết định là biểu hiện yếu tố cá nhân thể hiện niềm tin tích cực hay tiêu cực của người tiêu dùng đối với của sản phẩm.

Hạn chế của mô hình: Hạn chế lớn nhất của lý thuyết này xuất phát từ giả định rằng hành vi là dưới sự kiểm soát của ý chí. Đó là, lý thuyết này chỉ áp dụng đối với hành vi có ý thức nghĩ ra trước. Quyết định hành vi không hợp lý, hành động theo thói quen hoặc hành vi thực sự được coi là không ý thức,  không thể được giải thích bởi lý thuyết này (Ajzen và Fishbein, 1975

Facebook Comments
Tổng quan
Ngày tương tác
Lượng tương tác
Đúng như kế hoạch
Tác giả đánh giá
51star1star1star1star1star
Product Name
Viết hộ đề cương
Price
VND 10000000
Product Availability
Available in Store Only
, , ,