nhận tư vấn viết tiểu luận đại học có mô hình

nhận viết tiểu luận đại học có mô hình, làm tiệu luận ngành kinh tế, địa điểm làm luận văn cao giá rẻ, viết thuê luận văn thạc sĩ uy tín, hướng dẫn chạy mô hình kinh tế lượng, cung cấp số liệu thống kê có ý nghĩa thống kê, nhận làm luận văn khối ngành kinh tế, liên hệ viết thuê luận văn ….

NHẬN VIẾT TIỂU LUẬN ĐẠI HỌC CÓ MÔ HÌNH

LuanVanHay cung cấp nhiều dịch vụ cho học thuật như: chạy mô hình kinh tế lượng, hướng dẫn sử dụng phần mềm chạy theo mô hình yêu cầu, chọn đề tài đề cương, viết thuê luận văn cao học, nhận làm luận văn đai học, viết luận văn thạc sĩ, viết bài báo khoa học, so sánh kết quả của chạy mô hình kinh tế …

Khi bạn gặp khó khăn trong vấn đề làm luận văn như không có thời gian, chưa nắm rỏ mô hình cũng như kỹ thuật làm luận văn, chưa biết chạy mô hình trên  phần mềm thống kê … chúng tôi cung cấp dịch vụ đầy đủ phục vụ mọi nhu cầu của quý khách hàng trong vấn đề làm đề tài luận văn tốt nghiệp.

 

khi viết tiểu luận tốt nghiệp vấn đề hay gặp nhất là số liệu thống kê không có ý nghĩa thống kê, các bạn đừng lo lắng về vấn đề thống kê, chúng tôi có nhiều bộ số liệu cho nhiều ngành nghề  đảm bảo số liệu đúng chuyên ngành, đúng mô hình kinh tế lượng yêu cầu và đặc biệt là luôn có ý nghĩa thống kê của số liệu.  Bên canh quý khách hàng đã có số liệu, nếu chưa biết chạy mô hình từ phần mềm kinh tế lượng như: R, STATA, SPSS, EVIEWS … các bạn đừng lo lắng chúng tôi còn kèm dịch vụ hướng dẫn chạy mô hình kinh tế lượng trên số liệu thực tế của mô hình, thống tin chi tiết về giá cả, quý khách hàng xem ở mục báo giá của chúng tôi.

Khi khách hàng không có đủ thời gian để tìm hiểu về đề tài luận văn hay áp dụng của mô hình kinh tế lượng, chúng tôi có cung cấp dịch vụ hướng dẫn sử dụng phần mềm tại nhà hay online, quý khách hàng có thể tận dụng dịch vụ này để nhờ tư vấn tên đề tài phù hợp với chuyên ngành  của mình.

 

Tiểu luận là gì ?

Một bài luận là một phần của văn bản, thường là từ quan điểm cá nhân của tác giả. Tiểu luận không phải là hư cấu nhưng thường chủ quan; trong khi giải thích, họ cũng có thể bao gồm tường thuật. Tiểu luận có thể là phê bình văn học, biểu lộ chính trị, lập luận đã học, quan sát về cuộc sống hàng ngày, hồi ức và phản ánh của tác giả.

Định nghĩa của một bài luận là mơ hồ, chồng chéo với những bài viết và một câu chuyện ngắn. Hầu như tất cả các bài tiểu luận hiện đại đều được viết bằng văn xuôi, nhưng các tác phẩm trong thơ đã được đặt tên là tiểu luận (ví dụ: An Bài luận về Phê Bình của Alexander Pope và An Tiểu luận về Con người).

Trong khi ngắn gọn thường xác định một bài tiểu luận, các tác phẩm đồ sộ như An Essay của John Locke về sự hiểu biết của con người và bài tiểu luận của Thomas Malthus về Nguyên lý Dân số cung cấp các mẫu đối kháng.

Vài mô hình của tiểu luận:

Tiểu luận tường thuật

Mục đích của một bài luận tường thuật là để mô tả một khóa học của các sự kiện từ một điểm thuận lợi chủ quan, và có thể được viết trong người đầu tiên hiện tại hoặc người đầu tiên trong quá khứ. Mặc dù không phải lúc nào cũng theo trình tự thời gian, các bài tiểu luận tường thuật làm theo sự phát triển của một người thông qua một loạt các trải nghiệm và phản ánh. Trọng tâm của bài luận thường là xác định rõ hơn quan điểm của người kể chuyện, và thể hiện các đặc điểm chung của tính chủ quan.

Bài tiểu luận mô tả

Mục đích của các bài tiểu luận mô tả là cung cấp một bức tranh sinh động về một người, địa điểm, đối tượng, sự kiện hoặc tranh luận. Nó sẽ cung cấp các chi tiết mà sẽ cho phép người đọc tưởng tượng mục được mô tả.

 

Tiểu luận học thuật

Các bài tiểu luận dài hơn (thường có giới hạn từ từ 2.000 đến 5.000 từ) thường gây chú ý hơn. Đôi khi chúng bắt đầu với một phân tích tóm tắt ngắn về những gì đã được viết trước đó về một chủ đề, thường được gọi là một bài đánh giá văn học. Bài tiểu luận dài hơn cũng có thể chứa trang giới thiệu, trong đó các từ và cụm từ từ tiêu đề được xác định chặt chẽ. Hầu hết các cơ sở giáo dục sẽ yêu cầu tất cả các sự kiện đáng kể, trích dẫn và tài liệu hỗ trợ khác được sử dụng trong một bài luận được tham chiếu trong một thư mục ở cuối văn bản. Quy ước học thuật này cho phép những người khác (cho dù giáo viên hoặc học giả đồng bào) hiểu cơ sở của các sự kiện và trích dẫn được sử dụng để hỗ trợ luận cứ của luận văn, và do đó giúp đánh giá mức độ mà đối số được hỗ trợ bằng chứng, và để đánh giá chất lượng của chứng cớ. Các bài luận học thuật kiểm tra khả năng của học sinh để trình bày suy nghĩ của họ một cách có tổ chức và kiểm tra khả năng trí tuệ của họ./.

Facebook Comments
Tổng quan
Ngày tương tác
Lượng tương tác
viết tiểu luận có mô hình
Tác giả đánh giá
51star1star1star1star1star
Product Name
nhận viết tiểu luận đại học có mô hình
Price
VND 3000000
Product Availability
Available in Store Only
, , , , , ,