chạy mô hình spss, eviews, stata … dịch vụ nên dùng

posted in: Bài báo, Dịch vụ | 0

chạy mô hình spss, eviews, stata … dạy chạy mô hình trên dữ liệu thật của khách hàng, hướng dẫn chạy mô hình áp dụng các mô hình kin tế lượng trên các phần mềm thống kê thông dụng như … Continued