chạy mô hình spss, eviews, stata … dịch vụ nên dùng

chạy mô hình spss, eviews, stata … dạy chạy mô hình trên dữ liệu thật của khách hàng, hướng dẫn chạy mô hình áp dụng các mô hình kin tế lượng trên các phần mềm thống kê thông dụng như spss, r, amos, stata … địa điểm cung cấp dịch vụ chỉnh sửa luận văn, hổ trợ tư vấn luận văn đề tài …

 

CHẠY MÔ HÌNH SPSS

 

Tính thông dụng của spss. Một trong những phần mềm thống kê được sinh viên cũng như giảng viên bước đầu làm quen với thống kê thường được sử dụng là spss, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng là nó rất dễ sử dụng tất cả chỉ cần thao tác trên menu lệnh, không cần phải nhớ câu lệnh. Đồng thời nó còn tích hợp sẵn những phần kiểm định quan trọng trong  menu lệnh, nên rất tiện ích cho người mới bắt đầu làm quen và sử dụng đến phần mêm thống kê.

 

Ví dụ như phần mềm thống kê R là phần mềm đặc thù những dòng lệnh ( không phải là menu lệnh), nên đòi hỏi học viên phải nhớ rõ từng dòng lệnh. Điều này là quá khó cho sinh viên. Nhưng R có một điểm mạnh riêng mà không có  phần mềm nào có thể thay thế được đó là miễn phí; vì khi làm luận văn tốt nghiệp ở nước ta thì các giáo viên, bộ phận chuyên môn không thấy nhắc đến bản quyền, khi nào tới ” cảnh giới” này thì các bạn sẽ hiểu rõ sức mạnh của R. Ngoài ra còn hai phần mềm rất mạnh nữa là Stata và Eviews, cũng rất phổ biến trong giới học thuật, nó là phần con lai giữa spss và r, tức là vẫn có menu lệnh và vẫn có dòng lệnh. Tối giới thiệu đến nay không có nghĩa là có 1 phần mềm nào tốt nhất hay mạnh nhất, mà mỗi phần mềm điều có những ưu điểm và nhược điểm riêng.

Ứng dụng của mô hình. Một trong những tình hình bắt buộc của học viên cao học, là phải áp dụng mô hình kinh tế lượng vào luận văn tốt nghiệp; còn sinh viên đại học thì thích thì áp dụng không thích thì thôi. Do là xu thế của thời đại nên các bạn học viên không thể làm luận văn tốt nghiệp mà viết chay, viết theo kiểu truyền thống; mà chúng ta hay gọi là tổng hợp – liệt kê. Vì vậy, từ giao trình được học cho đến áp dụng mô hình điều được các giảng viên hướng dẫn rất nhiều, mục đích là khi tốt nghiệp có khả năng ứng dụng mô hình kinh tế lượng vào thực tế nghiên cứu.

Điểm mạnh của chúng tôi, chúng tôi thông thuộc các mô hình ứng dụng như: nhân tố  khám phá, hồi quy logit, hồi quy bảng, vecto sai chỉnh … áp dụng trên các phần mềm thống kê thông dụng như: spss, r, eviews, stata, amos ….

Mô hình thống kê là gì ?

Đây là một điểm quan trọng: số liệu thống kê không nói dối. Ngoài những người cố ý bóp méo thông tin bằng cách trình bày dữ liệu của họ, số liệu thống kê hoạt động mỗi khi được lập hóa đơn cung cấp các giả định nằm bên dưới các định lý thống kê được theo sau. Khi nó không thành công nó thường là vì các mẫu dữ liệu thu thập được không đủ ngẫu nhiên, nhưng thiên vị theo một cách nào đó.

Một mô hình thống kê là một mô hình toán học mà là hiện thân của một tập hợp các giả định thống kê liên quan đến việc tạo ra một số dữ liệu mẫu và các dữ liệu tương tự từ một lớn hơn dân số . Một mô hình thống kê đại diện, thường ở dạng lý tưởng hóa đáng kể, quá trình tạo dữ liệu.

Các giả định được mô tả bởi một mô hình thống kê mô tả một tập hợp các phân phối xác suất , một số trong đó được giả định để ước lượng đầy đủ sự phân bố mà từ đó một tập dữ liệu cụ thể được lấy mẫu. Các phân bố xác suất vốn có trong các mô hình thống kê là những gì phân biệt các mô hình thống kê với các mô hình toán học phi thống kê khác.

Một mô hình thống kê thường được chỉ định bởi các phương trình toán học liên quan một hoặc nhiều biến ngẫu nhiên và có thể là các biến không ngẫu nhiên khác. Như vậy, một mô hình thống kê là “một đại diện chính thức của một lý thuyết” ( Herman Adèr trích dẫn Kenneth Bollen ).

Facebook Comments
Tổng quan
recipe image
Ngày tương tác
Lượng tương tác
chạy mô hình rất chuyện nghiệp
Tác giả đánh giá
51star1star1star1star1star
Recipe Name
chạy mô hình spss, eviews, stata … dịch vụ nên dùng
, , , , , , , , , , ,