Nghiên cứu định tính 2022 Nghiên cứu định lượng

Phân biệt nghiên cứu định tính với nghiên cứu định lượng là một câu hỏi mà các bạn mới nghiên cứu khoa học luôn luôn đặt ra, và rất khó phân biệt được; Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn dễ dạng tìm hiểu và hiểu được cặn kẻ những thông tin trên, một cách chính xác và dễ dàng nhất.

Nghiên cứu định tính vs Nghiên cứu định lượng

Định nghĩa chung

Khi thu thập và phân tích dữ liệu, nghiên cứu định lượng đề cập đến các con số và thống kê, trong khi nghiên cứu định tính  đề cập đến các từ và nghĩa. Cả hai đều quan trọng để đạt được các loại kiến ​​thức khác nhau.

Thế nào là nghiên cứu định lượng ?

Nghiên cứu định lượng (Quantitative research)  là quá trình thu thập và phân tích dữ liệu số. Nó có thể được sử dụng để tìm các mẫu và giá trị trung bình, đưa ra dự đoán, kiểm tra các mối quan hệ nhân quả và tổng quát hóa kết quả cho các quần thể rộng lớn hơn.

Nghiên cứu định lượng ngược lại với nghiên cứu định tính , bao gồm việc thu thập và phân tích dữ liệu phi số (ví dụ: văn bản, video hoặc âm thanh).

Nghiên cứu định lượng được sử dụng rộng rãi trong khoa học tự nhiên và xã hội: sinh học, hóa học, tâm lý học, kinh tế học, xã hội học, marketing, v.v.

Nghiên cứu định tính là gì ?

Nghiên cứu định tính (Qualitative Research)  liên quan đến việc thu thập và phân tích dữ liệu phi số (ví dụ: văn bản, video hoặc âm thanh) để hiểu các khái niệm, ý kiến ​​hoặc kinh nghiệm. Nó có thể được sử dụng để thu thập những hiểu biết sâu sắc về một vấn đề hoặc tạo ra những ý tưởng mới để nghiên cứu.

Nghiên cứu định tính ngược lại với nghiên cứu định lượng , bao gồm việc thu thập và phân tích dữ liệu số để phân tích thống kê.

Nghiên cứu định tính được sử dụng phổ biến trong khoa học xã hội và nhân văn, trong các môn học như nhân học, xã hội học, giáo dục, khoa học sức khỏe, lịch sử, v.v.

Sự khác biệt giữa chúng

Nghiên cứu định lượng và định tính sử dụng các phương pháp nghiên cứu khác nhau để thu thập và phân tích dữ liệu, đồng thời chúng cho phép bạn trả lời các loại câu hỏi nghiên cứu khác nhau.

Nghiên cứu định tính so với định lượng
Nghiên cứu định lượng Nghiên cứu định tính
Tập trung vào việc kiểm tra các lý thuyết và giả thuyết Tập trung vào việc khám phá các ý tưởng và hình thành một lý thuyết hoặc giả thuyết
Phân tích thông qua toán học và phân tích thống kê Phân tích bằng cách tóm tắt, phân loại và diễn giải
Chủ yếu được thể hiện bằng số, đồ thị và bảng Chủ yếu diễn đạt bằng lời
Yêu cầu nhiều người trả lời Yêu cầu ít người trả lời
Câu hỏi đóng (trắc nghiệm) Câu hỏi mở
Các thuật ngữ chính: thử nghiệm, đo lường, tính khách quan, khả năng tái tạo Các thuật ngữ chính: hiểu biết, bối cảnh, phức tạp, chủ quan

Phương pháp thu thập dữ liệu

Dữ liệu định lượng và định tính có thể được thu thập bằng nhiều phương pháp khác nhau. Điều quan trọng là sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu sẽ giúp trả lời (các) câu hỏi nghiên cứu của bạn.

Nhiều phương pháp thu thập dữ liệu có thể là định tính hoặc định lượng. Ví dụ: trong các cuộc khảo sát, quan sát hoặc nghiên cứu điển hình , dữ liệu của bạn có thể được biểu diễn dưới dạng số (ví dụ: sử dụng thang đánh giá hoặc tần suất đếm) hoặc dưới dạng từ (ví dụ: với câu hỏi mở hoặc mô tả về những gì bạn quan sát).

Tuy nhiên, một số phương pháp được sử dụng phổ biến hơn trong kiểu này hay kiểu khác.

Phương pháp thu thập dữ liệu định lượng

 • Khảo sát :  Danh sách các câu hỏi đóng hoặc nhiều lựa chọn được phân phát cho một mẫu (trực tuyến, gặp trực tiếp hoặc qua điện thoại).
 • Thực nghiệm : Tình huống trong đó các biến được kiểm soát và thao túng để thiết lập mối quan hệ nguyên nhân và kết quả.
 • Quan sát: Quan sát các đối tượng trong môi trường tự nhiên, nơi không thể kiểm soát các biến số.

Phương pháp thu thập dữ liệu định tính

 • Phỏng vấn : Đặt câu hỏi mở bằng lời nói cho người trả lời.
 • Nhóm tập trung: Thảo luận giữa một nhóm người về một chủ đề để thu thập ý kiến ​​có thể được sử dụng để nghiên cứu thêm.
 • Dân tộc học : Tham gia vào một cộng đồng hoặc tổ chức trong một khoảng thời gian dài để quan sát chặt chẽ văn hóa và hành vi.
 • Tổng quan tài liệu : Khảo sát các tác phẩm đã xuất bản của các tác giả khác.

Áp dụng chúng vào thực tế

Một nguyên tắc chung để quyết định sử dụng dữ liệu định tính hay định lượng là:

 • Sử dụng nghiên cứu định lượng nếu bạn muốn xác nhận hoặc kiểm tra điều gì đó (một lý thuyết hoặc giả thuyết)
 • Sử dụng nghiên cứu định tính nếu bạn muốn hiểu điều gì đó (khái niệm, suy nghĩ, kinh nghiệm)

Đối với hầu hết các chủ đề nghiên cứu , bạn có thể chọn cách tiếp cận định tính, định lượng hoặc phương pháp hỗn hợp . Loại nào bạn chọn phụ thuộc vào, trong số những thứ khác, cho dù bạn đang sử dụng phương pháp nghiên cứu quy nạp hay suy luận ; (các) câu hỏi nghiên cứu của bạn ; cho dù bạn đang thực hiện nghiên cứu thử nghiệm , tương quan hay mô tả ; và những cân nhắc thực tế như thời gian, tiền bạc, dữ liệu sẵn có và khả năng tiếp cận người trả lời.

Phương pháp nghiên cứu định lượng

Bạn khảo sát 300 sinh viên tại trường đại học của bạn và hỏi họ những câu hỏi như: “trên thang điểm 1-5, mức độ hài lòng của bạn với các giáo sư của bạn?”

Bạn có thể thực hiện phân tích thống kê trên dữ liệu và đưa ra kết luận như: “trung bình sinh viên đánh giá giáo sư của họ 4,4”.

Cách tiếp cận nghiên cứu định tính

Bạn thực hiện các cuộc phỏng vấn sâu với 15 sinh viên và hỏi họ những câu hỏi mở như: “Bạn hài lòng với việc học của mình như thế nào?”, “Khía cạnh tích cực nhất trong chương trình học của bạn là gì?” và “Có thể làm gì để cải thiện chương trình học?”

Dựa trên câu trả lời nhận được, bạn có thể đặt các câu hỏi tiếp theo để làm rõ mọi thứ. Bạn ghi lại tất cả các cuộc phỏng vấn bằng phần mềm phiên âm và cố gắng tìm ra những điểm chung và mẫu.

Phương pháp hỗn hợp tiếp cận

Bạn tiến hành phỏng vấn để tìm hiểu mức độ hài lòng của sinh viên với việc học của họ. Thông qua các câu hỏi mở, bạn học được những điều bạn chưa bao giờ nghĩ đến trước đây và có được những hiểu biết mới. Sau đó, bạn sử dụng một cuộc khảo sát để kiểm tra những hiểu biết này trên quy mô lớn hơn.

Cũng có thể bắt đầu bằng một cuộc khảo sát để tìm ra các xu hướng tổng thể, sau đó là các cuộc phỏng vấn để hiểu rõ hơn lý do đằng sau các xu hướng.

Cách phân tích dữ liệu định tính và định lượng

Dữ liệu định tính hoặc định lượng tự nó không thể chứng minh hoặc chứng minh bất cứ điều gì, nhưng phải được phân tích để chỉ ra ý nghĩa của nó trong mối quan hệ với các câu hỏi nghiên cứu. Phương pháp phân tích khác nhau đối với từng loại dữ liệu.

Phân tích dữ liệu định lượng

Dữ liệu định lượng dựa trên các con số. Toán học đơn giản hoặc phân tích thống kê nâng cao hơn được sử dụng để khám phá các điểm chung hoặc các mẫu trong dữ liệu. Kết quả thường được báo cáo dưới dạng đồ thị và bảng biểu.

Các ứng dụng như Excel, SPSS hoặc R có thể được sử dụng để tính toán những thứ như:

 • Điểm trung bình
 • Số lần một câu trả lời cụ thể được đưa ra
 • Mối tương quan hoặc nhân quả giữa hai hoặc nhiều biến
 • Độ tin cậy và tính hợp lệ của các kết quả

Phân tích dữ liệu định tính

Dữ liệu định tính khó phân tích hơn dữ liệu định lượng. Nó bao gồm văn bản, hình ảnh hoặc video thay vì số.

Một số cách tiếp cận phổ biến để phân tích dữ liệu định tính bao gồm:

 • Phân tích nội dung định tính : Theo dõi sự xuất hiện, vị trí và ý nghĩa của các từ hoặc cụm từ
 • Phân tích chuyên đề : Kiểm tra chặt chẽ dữ liệu để xác định các chủ đề và mẫu chính
 • Phân tích diễn ngôn : Nghiên cứu cách thức hoạt động của giao tiếp trong bối cảnh xã hội
Facebook Comments
Tổng quan
recipe image
Ngày tương tác
Lượng tương tác
Thông tin quá hay
Tác giả đánh giá
51star1star1star1star1star
Recipe Name
Định tính vs Định lượng
, , ,